HÌNH ẢNH VỀ THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG TỰ LÀM CỦA GIÁO VIÊN

Đồ dùng dạy học, dụng cụ lao động, thuyền.

Lăng Bác, mô hìn nhà sàn, nhà rông.

 

Dụng cụ lao động sản xuất, mô hình nhà sàn

Đồ dùng dạy âm nhạc

 Mô hình sân chơi, bãi tập của các em học sinh

                                                                                                                                                                                                                                       Tác giả: Đinh Hiền

Bài viết liên quan