HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ - HÀNH CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phòng thư viện, thiết bị

Phòng văn thư

Phòng hội đồng

Nhà ăn các em học sinh bán trú

Phòng kế toán

Phòng hoạt động đội

Phòng  làm việc phó hiệu trưởng nhà trường

Phòng  làm việc hiệu trưởng nhà trường

Phòng y tế

 Bếp nấu ăn học sinh bán trú

 Chế biến thực phẩm cho các em học sinh bán trú

Phòng Bảo vệ nhà trường

Khu nhà ở các em học sinh bán trú

 Phòng công đoàn

 Kho gạo các em học sinh bán trú

 Kho dụng cụ lao đông và sửa chữa nhà trường

Phòng ngủ các em học sinh bán trú

Phòng khách của nhà trường

                                                                                                                                                                                                                                                 Tác giả: Lò Ninh

Bài viết liên quan