HÌNH ẢNH VỀ CÁC PHÒNG VĂN HÓA CỦA NHÀ TRƯỜNG

                                                                                               Phòng họp hội đòng của nhà trường

                                                                                                           Phòng y tế của nhà trường

                                                                                                       Phòng làm việc của kế toán trường

                                                                                Phòng làm việc chuyên môn trường

                                                                                            Phòng làm việc của hiệu trưởng nhà trường

                                                                                    Phòng công đoàn của nhà trường

                                                                                          Phòng thiết bị thư viện của nhà trường

                                                                                             Phòng làm việc của văn thư trường

                                                                                 Phòng hoạt động đội của nhà trường

                                                                                             Nhà ăn của các em học sinh bán trú                        

                                                                                           Bếp nấu ăn cho các em học sinh bán trú

                                                                                                              Phòng khách của nhà trường

                                                                                    Kho gạo của các em học sinh bán trú

                                                                               Khu nhà ở của các em học sinh bán trú

                                                                                           Lớp học của các em học sinh

                                                                                                                                                                                                                                       Tác giả: Lò Ninh

Bài viết liên quan