HÌNH ẢNH NHÀ ĐỂ XE CHO GIÁO VIÊN

                                                                         Nhà để xe cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường

                                                                                Xe được xếp ngay ngắn trong nhà xe

                                                                                                                                                                                                                                            Tác giả: Phạm Nga

Bài viết liên quan