HÌNH ẢNH KHUÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                      Toàn cảnh nhà trường

                                                                                           Học sinh dang ngồi chào cờ

                                                                                                      Giờ thể dục giữa giờ

                                                                                                  Giờ em tan học

                                                                                                               Giờ ra chơi của em

                                                                                                                                                                                                                                              Tác giả: Lò Ninh

Bài viết liên quan