HÌNH ẢNH KHU NHÀ VỆ SINH CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

                                                                                                                Khu nhà vệ sinh của giáo viên

                                                                                                           Khu nhà vệ sinh của các em học sinh

                                                                                                 Khu nhà vệ sinh của các em học sinh bán trú

 

                                                                                         Khu nhà vệ sinh của các em học sinh điiểm bản lẻ

                                                                                                   Khu nhà tắm các em học sinh bán trú

                                                                                          Khu nhà tắm của giáo viên

Bài viết liên quan