ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PT DTBT TIỂU HỌC HỪA NGÀI LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 - 2022.

     Căn cứ Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

    Thực hiện căn cứ kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy xã Hừa Ngài về kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Hôm nay, ngày 18 tháng 02 năm 2020, Chi bộ trường PT DTBT tiểu học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kì 2020 – 2022.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, Chi bộ trường PT DTBT tiểu học rất vinh dự được đón tiếp đồng chí: Mùa A Dùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hừa Ngài, các đồng chí là đại biểu Chi bộ trạm y tế, Chi bộ trường THCS -  Trường Mầm non Hừa Ngài, Bí thư Chi bộ hai bản Há Là Chủ A, B và 24/25 Đảng viên trong Chi bộ.

     Chào mừng Đại hội là các tiết mục văn nghệ đến từ thầy cô và các em học sinh trường PT DTBT tiểu học Hừa Ngài.

      Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mùa A Dùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hừa Ngài đã đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
       Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
        Đại hội đẫ bầu ra Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, phó bí thư, ủy viên, đồng chí Nguyễn Thế Điệp được bầu cử chức danh Bí thư, đồng chí Sìn Văn Đạnh được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Lý A Lồng được bầu giữ chức danh ủy viên.

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

      Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

     Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:

                                                                                                                                                                    Tác giả: Xuân Hưng

Bài viết liên quan