CÁC TƯ ĐIỆU LIÊN HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN VỀ ĐÈN CHIẾC SÁNG, QUẠT ĐIỆN, CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH

                                                                                                   Quạt và máy chiếu trong phòng học

                                                                                                Bóng điện vả quạt trong lớp học

                                                                   Bóng điên và quạt trong phòng làm việc của nhà trường

                                                                              Quạt và máy chiếu, bóng điện trong phòng học

                                                                                                                                                                                                                                       Tác giả: Phạm Tranh

Bài viết liên quan