CÁC HÌNH ẢNH VỀ THÙNG ĐỰNG RÁC THẢI TRONG KHU VỰC TRƯỜNG.

                                                                                                      Thùng đựng rác thải sân trường

                                                                                                       Xe chở rác

                                                                                                            Thùng đựng rác trong lớp học

                                                                                                                         Thùng đựng rác thải

                                                                                                    Thùng đựng rác thải khu bán trú học sinh 

                                                                                      Thùng đựng rác thải ở các điểm trường lẻ

                                                                                                                                                                                                                                            Tác giả: Sùng Páo

Bài viết liên quan