CÁC HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG VỀ SÂN CHƠI, SÂN TẬP

                                                                              Hình ảnh các em chơi đồ chơi trong giờ ra chơi

                                                                                 Các em chơi nhảy dây trong giờ ra chơi

                                                                             Các em nhận quà trong giờ hoạt đọng tập thể

                                                                                Hình ảnh các em vui chơi trong giờ ra chơi

                                                                                                                                                                                                                                         Tác giả: Phạm Nga

Bài viết liên quan