CÁC HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG VỀ CỔNG, HÀNG RÀO TƯỜNG BAO

                                                                                                          

                                                                 Hình ảnh cổng và biển trường trung tam và các điểm lẻ

 

                                                                  Tường bao và hàng rào B40 trung tâm và các điểm lẻ 

                                                                                                                                                                                                                                       Tác giả: Phạm Diên

Bài viết liên quan