CÁC HÌNH ẢNH ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH CỦA NHÀ TRƯƠNG

                                                                                      Địa điểm, diện tích trường trung tâm

                                                                                 Địa điểm, diện tích điểm trường San Suối

                                                                                                   Địa điểm, diện tích điểm trường Hừa Ngài

                                                                                     Địa điểm, diện tích điểm trường San Sả Hồ 2

                                                                                        Địa điểm, diện tích điểm trường Phi Công

                                                                                        Địa điểm, diện tích điểm trường Hát Tre

                                                                                                                                                                                                                                           Tác giả: Phạm Diên

Bài viết liên quan