CÁC HÌNH ẢNH THU GOM RÁC THẢI

                                

                             Hình ảnh học sinh nhặt rác

                        Hình ảnh học sinh quét rác

                                     Hình ảnh học sinh đổ rác 

                                                                                                                                  Tác giả: Lò Ninh

Bài viết liên quan