TRƯỜNG PT DTBT TIỂU HỌC HỪA NGÀI HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022

        Thực hiện công văn số 467/PGDĐT-CMTH ngày 21/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Từ ngày 26 đến hết ngày 30/7/2021 tại trường tiểu học PT DTBT Tiểu học Hừa Ngài đã diễn ra khóa tập huấn trực tuyến về sử dụng sách giáo khoa lớp 2. Điểm cầu chính tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tham dự khóa tập huấn có 22 đồng chí cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và số giáo viên giảng dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

Các thầy cô tiếp thu nội dung tập huấn

Qua đợt tập huấn cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 2 của nhà trường đã cơ bản nắm được cấu trúc của bộ sách giáo khoa lớp 2 “Kết nối tri thức với cuộc sống” nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gồm các môn như Đạo đức, Toán, Tự nhiên xã hội, Tiếng Việt, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và sách Tiếng Anh lớp 2 nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Bên cạnh đó là những quan điểm, mục tiêu, ý tưởng xây dựng bộ sách. Những điểm mới về nội dung, phương pháp tiếp cận sách đến giáo viên. Đặc biệt là biết sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập, các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác dạy và học. Biết cách xây dựng kế hoạch dạy học, cách thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của các vùng miền. Hơn nữa còn giúp các thầy cô hiểu sâu sắc, cụ thể nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện cụ thể ở từng môn học.

Học viên nghiên cứu tương tác với giảng viên

Trong quá trình tập huấn nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch như khoảng cách giữa các học viên, khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn trước và sau mỗi buổi tập huấn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

          Kết thúc khóa tập huấn các thầy cô đánh giá cao cách tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với cách chia sẻ dễ hiểu, gần gũi và sự khơi gợi tương tác giữa các học viên trong khóa tập tuấn, giúp cách tiếp cận sách giáo khoa nhẹ nhàng, tự nhiên và hứng thú. Chắc chắn rằng nội dung tiếp thu tại khóa tập huấn sẽ được các thầy cô cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo.

                                                                                                   Nguồn: Trường PT DTBT Tiể u học Hừa Ngài