TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chiều ngày 01 tháng 9 năm 2021, tại trường PT DTBT Tiểu học Hừa Ngài đã tổ chức hội nghị tập huấn "Công tác bình đẳng giới" cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

          Tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã được nghe giảng viên truyền đạt một số nội dung trọng tâm như: Công tác bình đẳng giới trong Giáo dục và đào tạo; kỹ năng phân tích giới; kỹ năng lồng ghép giới trong Giáo dục và đào tạo; vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội hiện nay;...

          Bằng những hình ảnh trực quan, các tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống, đồng chí giảng viên đã khéo léo truyền đạt những thông tin thiết thực, sinh động về chính sách, pháp luật Bình đẳng giới; thực trạng Bình đẳng giới và bạo lực gia đình nhằm giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng và hiểu biết một cách tổng quát về kiến thức Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó biết được cách thức xử lý các tình huống diễn ra. Có thể nói bạo lực giới là vấn đề mang tính toàn cầu và phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau như: bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, buôn bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em…mà nguyên nhân căn bản là do tình trạng bất bình đẳng giới, vị trí, vai trò người phụ nữ bị xem nhẹ. Tại buổi tập huấn, giảng viên và học viên đã tích cực tương tác, thẳng thắn trao đổi với nhau nhiều vấn đề có liên quan; các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về bạo lực giới và biện pháp phòng chống bạo lực; phát huy vai trò và các quyền của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội; Các vấn đề tồn tại, thách thức trong việc lồng ghép giới trong giáo dục đào tạo trong nhà trường và ngoài nhà trường; Những giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong bình đẳng giới hiện nay,...

          Trong những năm qua phong trào Bình đẳng giới của nhà trường cũng đã được các ban ngành đoàn thể trong nhà trường quan tâm, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, nâng cao vai trò, tăng cường sự tham gia của nữ công trong công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ công cũng như tạo cơ hội để nữ công được hưởng các quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: