MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 26/3/2022 CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG PT DTBT TIỀU HỌC HỪA NGÀI

        Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt nam. Vai trò của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của Đất nước. Để kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn trường PT DTBT Tiểu học Hừa Ngài đã có một số hoạt động phong trào thiết thực để hoà chung với không khí tuổi trẻ cả nước.

Hoạt động đầu tiên có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26 - 3 trong đơn vị trường học đó chính là: Phong trào thi đua tuần học tốt, giờ học tốt. Phong trào được các thầy cô, các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ và sôi nổi. Phong trào đã giáo dục đội viên, đoàn viên giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn. Tăng cường thực hiện tốt kỉ cương, nền nếp nhà trường, đưa phong trào học tập của nhà trường ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó Chi đoàn trường PT DTBT Tiểu học Hừa Ngài còn tổ chức cho các đoàn viên dọn dẹp xung quanh trường, con đường tự quản để tạo môi trường học tập thân thiện, cảnh quan quanh trường sạch đẹp.

                                                                                  Tác giả: Kiều Oanh