HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC- NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG PT DTBT TIỂU HỌC HỪA NGÀI

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề "Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo", năm học thứ hai thực hiện chương trình GDPT 2018; toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Thực hiện công văn số 195/LĐLĐ ngày 18/9/2021 của LĐLĐ huyện" về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2021". 

Được sự đồng ý của chi bộ Đảng, ngày 8/10/2021 ban giám hiệu và BCH công đoàn  Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài, tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm học 2020-2021,  xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022.

          Căn cứ Hội nghị trù bị ngày 7 tháng 10 năm 2021 đã dự kiến bầu đoàn chủ tịch hội nghị gồm 3 đồng chí là: Nguyễn Thế Điệp (Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng); Sìn Văn Đạnh (Phó bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng); Lý A Lồng (Chủ tịch Công đoàn); và thư ký hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Dương (Tổ trưởng chuyên môn khối 4+5).

Hình ảnh tại hội nghị

                                                              Hình ảnh tại hội nghị

          Để nhìn lại những thành quả của nhà trường đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được, đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm học 2021-2022. Tại Hội nghị đồng chí Sìn Văn Đạnh – Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Đoàn chủ tịch lên Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước năm học 2020-2021 đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương hướng: thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

           Hội nghị cũng được lắng nghe Báo cáo của đồng chí Lý A Lồng về hoạt động Công đoàn nhà trường; Báo cáo của đồng chí Lò Văn Khói về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học trước, cũng như kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp các chỉ tiêu năm học 2021-2022.

                                                                                       Nguồn tin: Trường PT DTBT tiểu học Hừa Ngài