ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HỪA NGÀI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 


                                             BCH khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ
     Sáng ngày 20/9/2018 Hội Khuyến học xã Hừa Ngài tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.
     Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cố gắng vượt qua khó khăn của hội, Hội Khuyến học xã Hừa Ngài đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, đến nay đã phát triển được 571 hội viên; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển xã hội học tập. Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học được cấp Ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và các nhà hảo tâm quan tâm đúng mức, đã ủng hộ được hơn 8 triệu đồng, qua đó đã giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi…
     Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội khuyến học xã Hừa Ngài tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, quỹ khuyến học đạt 20.000 đồng/1 hộ dân. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ  có từ 60 - 70% gia đình đạt “ Gia đình  học tập”. có từ 30 -40% đạt “Dòng họ học tập”. có từ 40 - 50% thôn bản đạt “Cộng đồng  học tập”. 100% cơ sở giáo dục thuộc xã quản lý được công nhận “Đơn vị học tập”. Vận động các tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp tiền giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và củng cố các chi, tổ hội đi vào hoạt động nề nếp.
     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hải, Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mường Chà đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội khuyến học xã Hừa Ngài trong thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Hội phối hợp với các ngành, đặc biệt là hội Chữ thập đỏ làm tốt công tác vận động các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển xã hội học tập tại địa phương.
    Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Hừa Ngài, lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 đồng chí. Ông: Mua A Thào được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2018-2023./.
 
Bài viết liên quan