Nhớ Hừa Ngài

Trang thơ
Nhớ Hừa Ngài
                                        (Vũ Thị Nhuần)
 
Nhớ Hừa Ngài từ năm tôi ở
Chợt một sáng hè hàng mắc coọc nở hoa trắng xóa
Con chim mỏ vàng tìm mồi tha thẩn trên cây
Ngày tôi về trường mái lợp lá vách thưng tre
Bàn ghế học sinh là cây gỗ bổ
Nhớ lại trường xưa một thời ngày ấy
Lúc vui buồn tâm trạng bâng khuâng
Tiếng chim kêu trên nương ngô vạt lúa
Hừa Ngài giờ đây khang trang lộng lẫy
Nhà ngói mọc lên thay nhà tranh vách nứa
Lưu luyến giữ người ở mãi không đi
Để bây giờ nhớ mãi Hừa Ngài ơi!
Bài viết liên quan